Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1730 (85%) varav aktiva*492
Interna (boende) 313 (15%) varav aktiva*142
Totalt 2043 varav aktiva*634

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.