Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1753 (84%) varav aktiva*586
Interna (boende) 339 (16%) varav aktiva*132
Totalt 2092 varav aktiva*718

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.