Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1767 (84%) varav aktiva*642
Interna (boende) 334 (16%) varav aktiva*146
Totalt 2101 varav aktiva*788

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.