Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1743 (85%) varav aktiva*516
Interna (boende) 303 (15%) varav aktiva*154
Totalt 2046 varav aktiva*670

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.