Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1988 (81%) varav aktiva*775
Interna (boende) 464 (19%) varav aktiva*163
Totalt 2452 varav aktiva*938

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.