Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1910 (82%) varav aktiva*603
Interna (boende) 408 (18%) varav aktiva*140
Totalt 2318 varav aktiva*743

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.