Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 1940 (83%) varav aktiva*616
Interna (boende) 398 (17%) varav aktiva*137
Totalt 2338 varav aktiva*753

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.